centrum.cz

1) Přihlašte se do Vašeho emailu na cetrum.cz

2) Stiskněte “nastavení” v pravém horním rohu

3) Stiskněte tlačítko “Personalisace” a rozbalte kartu “Filtry”

4) V kartě “Filtry” nastavte pole “podmínka” na volbu “Všechny zprávy” a zaškrtněte pole “pošli kopii na adresu”  jako na obrázku níže.
V poli “pošli kopii na adresu” zadejte Vaši TimeMaker adresu.
Jak zjistit Vaši TimeMaker adresu naleznete zde.

5) Stiskněte tlačítko “vytvořit”